(upplaga: 10/bild)
signerat konsttryck koko och bosse: (upplaga: 10/bild)